TIETOSUOJALAUSEKE

Tietosuojalausekkeen alkuperäinen kieli:Suomi

Yrityksellemme on tärkeää, että voit varata ja ostaa meiltä palveluitamme turvallisin mielin-luottaen siihen, että suojaamme yksityisyyttäsi. Palveluiden tarkempi sisältö on saatavissa yrityksemme verkko- ja /tai facebook-sivuiltamme taikka suoraan henkilökunnaltamme.

Palveluidemme kannalta sekä varauspalvelumme viestinnän ja mahdollisen maksupalvelun osalta tallennamme sinusta henkilötietoja. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, miten kässittelemme henkilötietojasi.

Saat halutessa tietoja siitä:

-Millaisia tietoja käsittelemme?

- Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?

- Kuinka kauan säilytämme tietoja?

-Millaisia vaikutusmahdollisuukisa sinulla on?

- Mihin tietoja siirretään?

- Miten tiedot suojataan?

-Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?

-Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?


1. Millaisia tietoja käsittelemme

Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

- Asiakastiedot(kuluttaja): nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, varaukset, viestit, palautteet ja yhteydenotot, suoramakkinoitiluvat ja- kiellot

- Asiakastiedot(yrittäjä): yritys, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, varaukset. viestit, palautteet ja yhteydetnotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Saamme tietojasi suoraan sinulta ajanvarauksen yhteydessä tai muun yhteydenoton kautta.


2. Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusparuste?

Käsittelemme tietoja seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

- Palveluiden toteuttaminen: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka olet varannnut tai tilannut. Emme voi mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen.

- Markkinointi: Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköistä kanavia käyttäen. Oikeutetun etumme perusteella käytämme tietoja puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin.

- Lakisääteinen veloite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.


3. Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme tietoja pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän varauksen tai käyntisi jälkeen.

Tämän ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme tietoja markkinoititarkoiutuksiin niin kauna kuin et ole kieltänyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteydenotosta, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietosi poistamista.

Noudatamme lakisääteistä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.


4. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

- Tieotjen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta talennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

- Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopmikuksen perusteella, ottamalla yhteyttä sinua palvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluumme.

- Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten.

-Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteellä. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

- Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä sinua palvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluumme taikka muilla erikseen tarjoituin keinoin.

- Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaikseksi.


5. Mihin tietoja siirretään?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Jotkin kumppaneistamme saattavat sijait EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolhdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muuassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


6. Mihin tietoja luovutetaan?

- Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalle tavalla.

- Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

- Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimee tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

-Perintä ja oieusvaateet: Voimme luovuttaa henkilöteitojasi komansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytääntöönpanemikseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


7. Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tälläisiä keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttöö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.


8. Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tututstumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojalauseke on viimeksi päivitettu 25.5.2018 EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi.


9. Mihin voit ottaa yhteyttä?

Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydeää sinua palvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluumme. Tarkemmat yhteystiedot löydät verkko- ja/tai Facebook- sivuiltamme.